About Us

Công ty TNHH Homecare được thành lập với mục tiêu chiến lược là từng bước phát triển bền vững và đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty Homecare phấn đấu phát triển thành một công ty chuyên nghiệp trên thị trường xây dựng, đầu tư và dịch vụ của Việt Nam.

Phương châm của Công ty Homecare là “Tất cả là sự hài lòng của khách hàng” bằng việc đưa ra những sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao, đúng tiến độ, giá cả hợp lý.

© 2018 Homecarevietnam | Revolve by AccessPress Themes